HET DOEL

Respecteer privacy. Stop online seksueel geweld.

Onderzoek

Onderzoek hoe online seksueel geweld strafbaar gesteld kan worden. Dit is een essentiële stap, die gek genoeg door wetgevers wordt overgeslagen. Dit heeft geleid tot wetten die ongeschikt zijn voor de vervolging van online seksueel geweld. Slachtoffers krijgen de schuld, daders worden beschermd: als een slachtoffer toestemming gaf voor het maken van seksueel beeldmateriaal, gaan veel wetten ervan uit dat er dan dus ook toestemming was voor publicatie van dat beeldmateriaal. Dat zijn echter twee verschillende vragen die niet zomaar met elkaar verward kunnen worden. Veel wetten beschermen daders door de daad alleen strafbaar te stellen wanneer de dader de intentie had om het slachtoffer leed te berokkenen. Het leed dat het slachtoffer wordt aan gedaan is hetzelfde, ongeacht de vraag of dader al of niet de intentie had om dat leed toe te brengen. Uitzonderingen met betrekking tot oogmerk hebben dan ook geen plaats in een effectieve strafbaarstelling. Marthe Goudsmit onderzoekt de strafbaarstelling van online seksueel geweld. Meer informatie over het onderzoek staat hier. Het onderzoeksvoorstel kan hier gevonden worden.

Informeren

Informeren van wetgever, politie en justitie. Secundaire victimisatie door diegenen die slachtoffers juist behoren te helpen is problematisch. Als een slachtoffer van online seksueel  geweld niet serieus genomen wordt door degenen die hem zouden moeten helpen, wordt het leed van het slachtoffer verergerd. Als politie tegen je zegt dat je slachtofferschap je eigen schuld is door de foto’s überhaupt te maken, of je ellende vermakelijk lijken te vinden, is het veel waarschijnlijker dat je je gaat schamen en jezelf de schuld gaat geven. Dat zou niet moeten. Een slachtoffer treft geen blaam – de dader treft blaam. Voorlichting over online seksueel  geweld zou ervoor zorgen dat de betrokken instanties de problematiek serieus nemen, en zo kunnen gevallen zoals die van Annmarie Chiarini voorkomen worden.

Richtlijnen ontwikkelen

Duidelijke richtlijnen voor wetgevers ontwikkelen. Het onderzoek dat aan de Universiteit van Oxford plaats zal vinden, heeft tot doel richtlijnen voor de strafbaarstelling en vervolging van online seksueel geweld te ontwikkelen. Op deze manier kunnen nieuw ingevoerde wetten beter aansluiten op de problematiek die de wet beoogd aan te pakken. De te ontwikkelen richtlijnen beperken zich niet tot een enkele jurisdictie, maar zullen zo opgesteld worden dat ze wereldwijd toepasbaar zijn. Op die manier kan een grensoverschrijdend misdrijf overal eenvoudiger strafbaar gesteld worden.

Stop online seksueel geweld

Het uiteindelijke doel is online seksueel geweld een halt toeroepen. Dat zal niet over een nacht ijs gaan. Wetten moeten worden ingevoerd, daders moeten worden vervolgd, slachtoffers moeten worden erkend, en het bewustzijn van het publiek over de mate waarin zij zelf bijdragen aan het leed van slachtoffers moet omhoog. Dat zal een tijd duren, maar we kunnen het voor elkaar krijgen.

DONEER