MARTHE GOUDSMIT

     Foto door Caecilia Rasch.

Ik promoveer in het recht aan de Universiteit van Oxford. Mijn onderzoeksinteresses zijn primair gelegen in de rechtsfilosofie, het strafrecht, en rechtstheorie. Momenteel werk ik aan onderzoek over online seksueel misbruik, strafbaarstellingstheorie, seksuele misdrijven en huiselijk geweld.

Mijn promotieonderzoek gaat over seksueel misbruik middels visuele weergaven, wat meestal ‘wraakpornografie’ genoemd wordt. Met de term ‘wraakpornografie’ is behoorlijk wat mis: niet alleen wekt het de indruk dat het beeldmateriaal voor publiek bedoeld is, de term ‘wraak’ beperkt onterecht de (vermeende) reikwijdte van het fenomeen, en suggereert bovendien dat het slachtoffer de dader iets misdaan heeft waardoor een tegenactie verwacht mocht worden. Dat is ongepast en niet aan de orde. Ik kijk in mijn onderzoek naar het fenomeen ‘seksueel misbruik middels visuele weergaven’ als concept. Ik onderzoek welke rechten van het slachtoffer door de dader geschonden worden die door de staat beschermd moeten worden. Op die manier laat ik zien welke elementen van dit soort misbruik in een strafbaarstelling centraal zouden moeten staan om van een doeltreffende strafbaarstelling te spreken. Het is daarbij van belang om ervoor te zorgen dat de strafbaarstelling noch te breed, noch te krap is – de huidige Nederlandse wetgeving schiet mijns inziens tekort. Zie voor een analyse van een concept van artikel 139h Wetboek van Strafrecht bijvoorbeeld dit stuk (klik hier voor een interne link naar dit artikel).

Ik ben in 2018 begonnen met mijn promotieonderzoek aan de Universiteit van Oxford, waar ik momenteel verbonden ben aan de rechtenfaculteit en Exeter College (klik hier voor een externe link naar de University of Oxford). Daarnaast werk ik als docent aan verschillende colleges binnen de universiteit.

Voordat ik naar Oxford ging, studeerde ik in Leiden. Daar begon in 2015 mijn onderzoek naar seksueel misbruik met visuele weergaven; dat jaar rondde ik de master Encyclopedie en Filosofie van het Recht af met een masterscriptie over de strafbaarstelling van wraakpornografie in Nederland. Na het behalen van deze master werd ik docent bij de afdeling Encyclopedie van de Leidse Rechtenfaculteit (klik hier voor een externe link naar de Universiteit Leiden).

In 2016 schreef ik mijn tweede scriptie over online seksueel geweld aan de Universiteit van Oxford. Deze scriptie vormde de afsluiting van de master Philosophy of Law. In 2017 rondde ik tenslotte mijn derde master (in Public International Law) af, waarna ik ook als docent begon aan die afdeling aan de Universiteit Leiden.